Oznámenie dňa Veľkej noci

06.01.2014 09:29
Oznámenie dňa Veľkej noci 2014
na slávnosť Zjavenia Pána

Milí bratia a sestry,

Pánova sláva sa nám zjavila a vždy sa bude zjavovať medzi nami, až kým on sám nepríde. V rytmoch a striedaní času si pripomíname a prežívame tajomstvá spásy. 

Centrom celého liturgického roka je posvätné Trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána, ktoré vrcholí v nedeľu na Veľkú noc – v tomto roku 20. apríla 2014 .

V každú nedeľu, ktorá je Veľkou nocou týždňa, svätá Cirkev sprítomňuje túto veľkú udalosť spásy, v ktorej Kristus premohol hriech a smrť.  Z Veľkej noci pramenia všetky sväté dni:

  • Popolcová streda – začiatok Pôstneho obdobia, 5. marca.
  • Nanebovstúpenie Pána, 29. mája.
  • Zoslanie Ducha Svätého, 8. júna.
  • Prvá adventná nedeľa, 30. novembra.

Aj na sviatky svätej Božej Matky, apoštolov a svätých i pri Spomienke na všetkých verných zosnulých Cirkev putujúca na zemi ohlasuje Veľkú noc svojho Pána.

Kristovi, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde, Pánovi času a dejín, neprestajná chvála na veky vekov. Amen

Späť