Púť na Spiš

03.02.2016 11:08

V roku Milosrdenstva farnosť Bobrov organizuje pri príležitosti 95 rokov vysviacky biskupa Jána Vojtaššáka a prevzatia Spišskej diecézy púť do Spišského Podhradia a na Spišskú kapitulu. 

Púť sa uskutoční 27. februára 2015 t.j. sobota s nasledovným programom:

10:00 - krížová cesta 
10:30 - sv. omša, celebruje Mons. Štefan Sečka
11:30 - prehliadka biskupského úradu

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii. 

Späť