Radosť - šiesta katechéza MILOSRDNE

09.06.2016 11:36

Radosť - šiesta katechéza MILOSRDNE

„Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce." (Ž 37, 4)

 

Šiestu katechézu si môžete stiahnuť na tomto mieste alebo na stránke www.svetove dnimladeze.sk

 

Späť