Zmena datumu 1. sv. prijímania v prípadse ak by vláda SR neuvoľnila opatretia

17.03.2021 17:38

             Milí rodičia prvoprijímajúcich detí !!

/ Tento článok bude aktuálny len v prípade zmeny dátumu 1.sv. prijímania/  

V neobvyklej dobe ktorú prežívame, musíme riešiť situáciu našich detí, ktoré idú na 1.sv. prijímanie. V dobe ako teraz sme po iné roky  neriešili takýto problém, ale už sme mali za sebou 1x stretnutie s rodičmi. Mali sme za sebou aj jeden nácvik s deťmi atď .

              Ak by  sme nemohli mať prijímanie 23.5. a nestihli by sa všetky náležitosti, ktoré  je potrebné absolvovať, tak by sme 1.sv. prijímanie  preložili na 18. Júla 2021. Viem, že budú  prázdniny, ale väčšina rodičov súhlasila s týmto dátumom (ak niekto pôjde na dovolenku alebo inde, tak to už bude ich problém).

Dovtedy by sme mali stihnúť 2 x stretnutia s rodičmi a 2x nácviky s deťmi.

                 Rovnošaty  povoľujem, ale kto by nechcel, aby jeho dieťa malo rovnošaty, tak to rešpektujem a nechávam na slobodnom rozhodnutí každého rodiča. 

/ príprava bude potom takáto/

 Prvá katechéza pre rodičov  3. Júna -  9:00 kostol (kňaz, rodičia)

Druhá katechéza –   10. Júla  - 9:00 prídu aj deti + rodičia (prvý nácvik)

Generálny nácvik – 16. Júla -  piatok po sv. omši

Sv. spoveď - 17. Júla v kostole od 9:00 – 10:30 hod.

Milí rodičia - centrom slávnosti Vašich detí nech je Ježiš.     

Ak sa niečo zmení dáme vedieť - M.R - učte sa s deťmi to, čo  dostali od katechétu Bystríka Dragoša

S pomocou Božou a Vašou bude všetko Ok.

Info: mob. 0915 172 619.

ZATIAĽ SA DÁTUM NEMENÍ (23.5.2021 o 10:30)

 

S úctou   Ján Kekelák, farár


 

Späť