Archív článkov

Stôl - piata katechéza MILOSRDNE

02.02.2016 13:18
Stôl - piata katechéza MILOSRDNE „Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a kalich mi napĺňaš až po okraj" (Ž 23, 5)   Piatu katechézu si môžete stiahnuť na tomto mieste alebo na stránke www.svetovednimladeze.sk

Odpustenie - štvrtá katechéza MILOSRDNE

02.02.2016 13:17
Odpustenie - štvrtá katechéza MILOSRDNE „Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť.  Úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu." (Ž 51, 3 – 4)   Štvrtú katechézu si môžete stiahnuť na tomto mieste alebo na...

Liek - tretia katechéza MILOSRDNE

02.02.2016 13:16
Liek - tretia katechéza MILOSRDNE „ ...lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja." (porov. Lk 1, 49 – 50)   Tretiu katechézu si môžete stiahnuť na tomto mieste alebo na...

Ilúzia - druhá katechéza MILOSRDNE

02.02.2016 13:14
Ilúzia - druhá katechéza MILOSRDNE „Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?" On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo." (porov. Lk 10, 36 – 37)   Druhú katechézu si môžete stiahnuť na tomto mieste alebo na...

Matka - prvá katechéza MILOSRDNE

02.02.2016 13:07
Matka - prvá katechéza MILOSRDNE „Môže matka zabudnúť na svoje nemluvňa a nezľutuje sa nad synom svojho lona? A keby aj ona zabudla, ja nezabudnem na teba." (porov. Iz 49, 15) Prvú katechézu si môžete stiahnuť na tomto mieste alebo na stránke www.svetovednimladeze.sk  

Katechézy - MILOSRDNE

14.01.2016 12:56
  Rada Konferencie biskupov Slovenska pre mládež a univerzity na stránke svetovednimladeze.sk bude zverejňovať postupne katechézy v rámci prípravy na Svetové dni mládeže v Krakove a taktiež Svätý rok milosrdenstva. Katechézy sa budú skladať z piatich častí: Listy mladým píšu kňazi alebo...

Modlitba na mimoriadny Svätý rok milosrdenstva

03.01.2016 11:59
Pane Ježišu Kriste, ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec, a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí jeho. Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení. Tvoj pohľad plný lásky oslobodil Zacheja a Matúša z otroctva peňazí; cudzoložnicu a Magdalénu od hľadania šťastia iba v...

Logo Jubilea – Milosrdní ako Otec

03.01.2016 11:58
Logo spolu s mottom výstižne vyjadrujú Jubilejný rok. Slovami motta Milosrdní ako otec (citát z Lukášovho evanjelia 6, 36) – sa nám predkladá život milosrdenstva podľa príkladu Otca, ktorý od nás žiada, aby sme nesúdili a neodsudzovali, ale aby sme odpúšťali a preukazovali lásku a odpustenie...

Zoznam brán Milosrdenstva v Spišskej diecéze:

03.01.2016 11:56
Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule  Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie v Poprade Bazilika Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči Bazilika sv. Jakuba v Levoči Bazilika Povýšenia svätého Kríža v Kežmarku Diecézna Svätyňa Božieho milosrdenstva v Smižanoch Kostol sv....

Odpustky vo Svätom roku milosrdenstva – list pápeža Františka

03.01.2016 11:55
List Svätého Otca Františka, ktorým sa udeľujú odpustky pri príležitosti mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva Ctenému bratovi Mons. Rinovi Fisichellovi, predsedovi Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie. Blízkosť mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva mi dovoľuje, aby som sa zameral na...